direct naar inhoud van 8.1 Adviezen
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

8.1 Adviezen

Op grond van de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken worden beleidsvoorstellen, die van invloed zijn op een wijk, voorafgaand aan de besluitvorming ter advisering voorgelegd aan het erkende wijkorgaan. Binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan "Lonneker Erf, herziening 1" is de Stichting Dorpsraad Lonneker actief. Dit is een erkend wijkorgaan met adviesrecht over beleidsvoorstellen die ondermeer betrekking hebben op het dorp Lonneker, waartoe ook het plangebied van dit bestemmingsplan behoort. De dorpsraad is voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure gevraagd schriftelijk advies uit te brengen. De Dorpsraad Lonneker heeft op 19 januari 2011 aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de realisatie van de 4 woningen.