direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Herziening
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

Hoofdstuk 5 Herziening

Het bestemmingsplan "Lonneker Erf, Herziening 1" omvat een herziening van de plankaart en de regels van het bestemmingsplan "Lonneker Erf".

De plankaart wordt als volgt gewijzigd:

De bestemming van de percelen Oldenzaalsestraat 779A-781 verandert van "Detailhandel", in de basisbestemming "Wonen" met bijbehorend bouwvlak voor twee aaneen te bouwen woningen met mogelijkheid voor een aanbouw. De bebouwingsregeling wordt gelijk aan die van de aangrenzende bestaande woningen aan de Oldenzaalsestraat, dus twee bouwlagen met kap en een maximale goothoogte van 6 meter. Voor de aanbouw geldt een maximum van 1 bouwlaag met een maximale bouwhoogte van 3 meter. De aanbouw dient terugliggend te worden gerealiseerd.

Zoals hiervoor in paragraaf 4.3 reeds gemeld kent de Oldenzaalsestraat geen openbare parkeergelegenheid, het parkeren dient derhalve op eigen terrein te worden opgelost. Voor de stedenbouwkundige inpassing van de woningen geldt dat de korrelgrootte en het volume van de bebouwing zich dienen te voegen naar de bestaande bebouwing langs de Oldenzaalsestraat. Voor de architectonische vormgeving van de woningen geldt het in paragraaf 4.2 gestelde ten aanzien van de welstandsidentiteit "Dorpse Linten".

De bestemming van het perceel Wegmanstraat 32-34 blijft gelijk. Het perceel zal echter worden gesplitst in 2 percelen en beide percelen zullen worden voorzien van een bouwvlak. De bebouwingsregeling wordt gelijk aan die van de aangrenzende bestaande woningen aan de Wegmanstraat, dus maximaal twee bouwlagen met kap en een maximale bebouwingshoogte van 10 meter. Voor de aanbouw geldt een maximum van 1 bouwlaag met een maximale bouwhoogte van 3 meter. De aanbouw dient terugliggend te worden gesitueerd.

Zoals hiervoor in paragraaf 4.3 reeds aangegeven, biedt de Wegmanstraat geen openbare parkeergelegenheid. Het parkeren dient derhalve op eigen terrein te worden opgelost. Voor de stedenbouwkundige inpassing van de woningen geldt dat de korrelgrootte en het volume van de bebouwing zich dienen te voegen naar de bestaande bebouwing langs de Wegmanstraat. Voor de architectonische vormgeving van de woningen geldt het in paragraaf 4.2 gestelde ten aanzien van de welstandsidentiteit "Vrije kavelwijken".