direct naar inhoud van 5.2 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

5.2 Ontwikkelingsmogelijkheden volgens Gids 'Sprekend Enschede'

De Gids geeft de ontwikkelmogelijkheden weer die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren in de stad Enschede en in de wijken en buurten. In de Gids legt de gemeente per gebied vast hoe belangrijk de bestaande ruimtelijke kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de ruimtelijke hoofdopzet er uitziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat in een bepaald gebied gewenst is. In dat opzicht fungeert de Gids als toetsings-, en ontwikkelingskader voor nieuwe initiatieven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090580-0004_0010.jpg"

afbeelding: Algemene kaart grondhoudingen Gids ruimtelijke kwaliteit

In de Gids is voor het plangebied "Lonneker Erf, herziening 1" de grondhouding 'respecteren met gericht vernieuwen' opgenomen. Ruimtelijke initiatieven dienen overwegend de bestaande kwaliteit van een gebied als uitgangspunt te nemen en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen in gebieden met de grondhouding 'Respecteren met gericht vernieuwen' moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 1. handhaven van het ruimtelijk concept met vernieuwing van accenten;
  • 2. handhaven van de bestaande ruimtelijke opzet met (bescheiden) vernieuwing van objecten, stedelijke ruimten;
  • 3. handhaven van de bestaande functies, met bescheiden toevoegen van nieuwe functies.

In Lonneker moet bij de grondhouding 'Respecteren met gericht vernieuwen' rekening gehouden worden met de volgende nadere randvoorwaarden:

Vorm:

  • respecteren van de aanwezige lintstructuur langs de oude landwegen door de bebouwing in schaal en stijl te laten aansluiten en individueel herkenbaar te maken;
  • respecteren van de open tot halfopen bebouwing in een lage dichtheid in de verschillende buurten, waarbij elke buurt zijn eigen identiteit en structuur heeft.

Functie:

  • respecteren van de woonfunctie (en werken-aan-huis).