direct naar inhoud van 2.3 Cultuurhistorie
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

2.3 Cultuurhistorie

2.3.1 Monumenten

In het plangebied zijn geen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of andere

cultuurhistorische waarden aanwezig.

2.3.2 Archeologisch erfgoed

Lonneker is geleidelijk aan bebouwd vanaf 1900. Op de landgebruikskaart van 1846

was het grootste deel nog woeste grond. In de periode voor 1950 gingen de fundamenten

niet veel dieper dan 50 tot 60 cm de grond in. In de onbebouwde delen en onder de

bebouwing kunnen daarom in de ongestoorde bodem nog archeologische waarden

aanwezig zijn. Om die reden is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied.

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.4.