direct naar inhoud van 2.2 Functionele karakteristieken en structuur
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

2.2 Functionele karakteristieken en structuur

Het plangebied grenst aan 3 zijden aan woongebied. De oostelijke grens wordt gevormd door de Oldenzaalsestraat. In het plangebied bevinden zich een woning, een bedrijfswoning en de nodige bedrijfsgebouwen. De bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen hebben deel uitgemaakt van de voormalige kwekerij. In het kader van de bouw van de 52 woningen op het Lonneker Erf is het overgrote deel van de kassen reeds gesloopt. De resterende kassen zullen nu worden gesloopt en op de vrijkomende gronden zullen een tweetal woningen worden gerealiseerd.

De op de percelen Wegmanstraat 32-34 aanwezige woning zal eveneens worden gesloopt en er zullen 2 vrijstaande woningen voor terugkomen. De winkel zal in de planherziening ongewijzigd blijven en worden voorzien van de bestemming detailhandel. De bedrijfswoning behoudt de bestemming wonen.