direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

Het plangebied “Lonneker Erf, herziening 1” vormt een onderdeel van het Lonneker Erf dat, zoals aangegeven, gelegen is aan de noordrand van het dorp Lonneker, in de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Wegmanstraat. Het Lonneker Erf vormt in de huidige situatie de overgang tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Het dorp Lonneker ligt aan de Oldenzaalsestraat, deze hoofdroute naar Enschede heeft de ontwikkeling van het dorp mede bepaald.

De ruimtelijke hoofdopzet van Lonneker bestaat uit historisch gegroeide hoofdstructuurdragers en een aantal kleine woonbuurten achter en tussen de linten. In het algemeen zijn de hoofdstructuurdragers zowel assen met een openbaar karakter die een functie voor de stad en de gehele wijk vervullen als ook accentpunten die voor de herkenbaarheid en oriëntatie staan. Binnen het dorp zorgen een aantal doorgaande lange lijnen, namelijk de historische linten, voor de samenhang binnen het dorp en de aanhechting met het landschap en de stad (zie kaart). Vooral de lintbebouwing en de inrichting van de openbare ruimte geeft de lijnen continuïteit.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090580-0004_0003.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090580-0004_0004.jpg"  

afbeeldingen: hoofdstructuurdragers linten en woonbuurten

De bebouwing van het Lonneker Erf is de ruimtelijke afronding van de noordzijde van het dorp. Ten behoeve van de ontwikkeling van het totale Lonneker Erf is de Welstandsnota gewijzigd (vastgesteld door de raad d.d.18-6-2007).

De langs de Oldenzaalsestraat geprojecteerde woningen sluiten aan bij de categorie 'Dorpse linten'. De te realiseren woningen aan de Wegmanstraat dienen de uitstraling van de categorie 'Vrije kavelwijken' te krijgen. Op die manier wordt de continuïteit van de dorpsstructuur doorgezet. Kenmerkend voor Dorpse linten zijn vooral de variatie in bouwstijlen, de overeenkomst in hoogte, de licht verspringende voorgevelrooilijn en de kleine schaal van de bebouwing met een hoogte die groter is dan de breedte.

De woningen in Vrije kavelwijken kenmerken zich doordat het ruime vrijstaande woningen en kleine villa’s betreft met vaak een grote garage en altijd een tuin rondom. De inrichting van de tuin en de plaats van het huis op de kavel bepalen in hoge mate de sfeer van de wijk.

De voorgestane bebouwing zal in overeenstemming met voorgenoemde kenmerken worden gerealiseerd.