direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld om een gewenste ruimtelijke ontwikkeling, te weten de realisatie van 4 woningen op de percelen Oldenzaalsestraatweg 779A-781 en Wegmanstraat 32-34 in Lonneker, planologisch mogelijk te maken.

Op deze percelen bevinden zich thans nog kassen van het voormalige kwekerijbedrijf en een woonhuis met enkele opstallen. De bebouwing zal worden gesloopt en op de vrijgekomen gronden is de bouw van de 4 woningen beoogd.

Voor de beoogde bouw is een herziening van het geldende bestemmingsplan "Lonneker Erf" noodzakelijk, omdat de huidige bestemmingen de voorgenomen bouw van de woningen niet toestaat.