direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene bouwregels
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

Artikel 7 Algemene bouwregels

Daar waar ingevolge het bepaalde in deze planregels het bouwen of verbouwen van gebouwenis toegestaan – is het tevens mogelijk deze gebouwen te onderkelderen, met dien verstande dat:

  • de bovenkant van de vloer van de kelder maximaal 3 meter onder het peil mag zijn gelegen;
  • onderkelderen slechts is toegestaan tussen de boven het peil gelegen buitenwerkse gevelvlakken van het gebouw.