direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Lonneker Erf, herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090580-0004

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer-Verblijfsgebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebiedsontsluitingswegen;
 • b. erftoegangswegen;
 • c. woonerven;
 • d. pleinen;
 • e. voet- en fietspaden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen in het kader van de waterbeheersing;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. straatmeubilair;
 • k. nutsvoorzieningen
 • l. bij deze doeleinden behorende bouwwerken en andere werken.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor “Verkeer-Verblijfsgebied” aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 4.1.

4.2.2 Overige bouwwerken
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering, beveiliging en regeling van het verkeer, kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 4 meter bedragen;
 • c. De oppervlakte van speelvoorzieningen mag per bouwwerk maximaal 20 m² bedragen;
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen.

4.2.3 Nutsvoorzieningen

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m² bedragen;
 • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen.