direct naar inhoud van 7.1 Adviezen
Plan: Buitengebied Noordwest - Bergweg 475
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090105-0004

7.1 Adviezen

Op grond van de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken worden beleidsvoorstellen, die van invloed zijn op een wijk, voorafgaand aan de besluitvorming ter advisering voorgelegd aan het erkende wijkorgaan. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Bergweg 475" is het erkende orgaan "Stichting Dorpsraad Lonneker" actief.

Voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure is de dorpsraad gevraagd schriftelijk advies uit te brengen.

Bij brief van 8 juni 2009 heeft de Dorpsraad Lonneker het volgende laten weten:

Teneinde een inzicht te krijgen in de wenselijkheid van een beheergebouw hebben wij een bezoek ter plaatse gebracht en ons laten informeren inzake het voorgenomen gebruik.
Een en ander heeft ons voldoende inzicht gegeven, op basis waarvan wij van mening zijn dat een beheergebouw een zinvolle aanvulling kan zijn op de beschikbare ruimten.
Wij kunnen dan ook instemmen met de bouw van een beheergebouw, werkschuur, aan de Bergweg 475 te Lonneker.