direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied Noordwest - Bergweg 475
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090105-0004

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Nota Buitenkans, Gids voor het buitengebied

Het Enschedese buitengebied is de laatste jaren in toenemende mate onder de aandacht gekomen. Na jarenlang in relatief rustig vaarwater zijn huidige vorm te hebben gekregen, is de afgelopen 5 jaar steeds duidelijker gebleken, dat er behoefte is aan meer bewegingsvrijheid. Landbouwbedrijven verdwijnen, bebouwing komt vrij en er wordt gezocht naar economische vernieuwing. De gemeente krijgt veel aanvragen voor de realisering van nieuwe initiatieven. In 2005 is naar aanleiding van de toenemende dynamiek in het buitengebied de nota "Verkenning Toekomst Buitengebied" geschreven. Buitenkans, gids voor het buitengebied, is de vervolgstap daarop. Er kan niet meer worden volstaan met het terughoudende beleid zoals dat in het bestemmingsplan Buitengebied 1996 is neergelegd. Door de provincie en het rijk zijn de deuren naar meer mogelijkheden voor het platteland opengezet. Ook de gemeente ziet het bieden van nieuwe mogelijkheden als een impuls voor het buitengebied, waarbij tegelijkertijd wel moet worden gewaakt over de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

In deze gids wordt onder andere aandacht besteed aan de landgoederen in het Enschedese buitengebied. Vrijwel alle landgoederen zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Landgoederen leveren door hun uitstraling en door hun grote landschappelijke en ecologische waarden een positieve bijddrage aan het buitengebied. Ze vormen de kern van de groene gordel rond het stedelijk gebied. Landgoederen zijn niet als zodanig bestemd. Het is namelijk niet mogelijk om het juridisch eigendom van een landgoedeigenaar te vertalen naar een concrete bestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied 1996 is er daarom voor gekozen om de gronden te bestemmen met verschillende bestemmingen, zoals bos, bos met ecologische waarden, agrarisch gebied met landschappelijke (en ecologische) waarden of zelfs natuurgebied. Alleen de parkachtige landgoederen hebben een specifieke bestemming landgoedpark gekregen.

Ten behoeve van het beheer van een landgoed kan worden toegestaan dat er beheergebouwen worden gerealiseerd tot een oppervlakte van maximaal 250 m2 per landgoed, als daarvoor een duidelijke noodzaak bestaat, mits geen van de bestaande gebouwen op het landgoed daarvoor beschikbaar is of geschikt is te maken.

Onderhavig bouwplan past in het beleid ten aanzien van landgoederen zoals dat is neergelegd in de beleidsnota Buitenkans, Gids voor het buitengebied.