direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Noordwest - Bergweg 475
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090105-0004

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Landgoed Bergsveld, bestaande uit de boerderij met de aanwezige gebouwen, het erf, de weilanden en het omliggende bos, is als zelfstandige eenheid als "opengesteld landgoed" gerangschikt onder de Natuurschoonwet.

De eigenaar hiervan heeft de gemeente verzocht om het juridisch mogelijk te maken een nieuw beheergebouw met werktuigenopslag en werkplaats te realiseren ten behoeve van het beheer en onderhoud van het landgoed.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in die mogelijkheid. De realisatie van het beheergebouw beschouwen wij als noodzakelijk in het belang van het landgoed. Eveneens is het noodzakelijk dat de machines en werktuigen, die functioneel aan het landgoed verbonden zijn, onder dak komen te staan. Niet alleen vanuit functioneel oogpunt (behoud van de machines en werktuigen) maar ook vanuit landschappelijk oogpunt (minder buitenopslag komt de landschappelijke kwaliteit ten goede).

De huidige ruimte ten behoeve van het personeel blijkt niet aan de gangbare eisen te voldoen. Geen van de reeds aanwezige gebouwen, zijnde de hooimijt, de paardenstal en de koeienstal, is als beheergebouw geschikt of geschikt te maken.

Gezien de functies van het erf en de bestaande bebouwing is het wenselijk en noodzakelijk een functioneel beheergebouw te realiseren, passend bij de karakteristiek van het erf.

Het multifunctionele beheergebouw, met werkplaats en voldoende ruimte voor het stallen van werktuigen die momenteel in de openlucht staan, heeft een omvang van maximaal 150 m2. De totale oppervlakte aan beheergebouwen op het landgoed, exclusief de woning, blijft daarmee onder de norm van 250 m2, zoals aangegeven in de gids "Buitenkans" van de gemeente Enschede. Die beleidsnota is op 23 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.