direct naar inhoud van 2.2 De Eekhof
Plan: Kristalbad-Eekhof
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090072-0004

2.2 De Eekhof

Het formele NSW-landgoed "De Eekhof" ligt aan de rand van de bebouwde kom van Enschede en wordt aan drie zijden begrensd door stedelijke structuren. Aan de westzijde ligt het bedrijventerrein "Business & Science Park", aan de zuidzijde ligt de spoorlijn Enschede-Hengelo en aan de noordzijde ligt de Hengelosestraat. Aan de oostzijde grenst het gebied aan het Kristalbadgebied. Rondom het landgoed zijn in de afgelopen decennia verschillende grootschalige bouwprojecten gerealiseerd, waaronder het "Business & Science Park" en het FC Twentestadion "Grolsch Veste". Het landgoed "De Eekhof" bestaat uit een landschappelijk aangelegd park met bossen, rododendrongroepen, heidevelden en weilanden. Centraal op het landgoed gepositioneerd staat het landhuis "De Eekhof", gebouwd in 1931 in opdracht van N. van Heek naar een ontwerp van de architect W. van der Leck. Het landhuis is een gemeentelijk monument. De tuin rondom het landhuis is in 1932 aangelegd in de 'nieuw-architectonische tuinstijl', naar een ontwerp van tuinarchitect D. Tersteeg. De tuin is een rijksmonument. De tuin onderscheidt zich van het park door de hoogteligging (deels op een terp), rechte keermuren, fraaie trappartijen en strak gemaaide gazons. Door grondruil is de noordoostelijke entree gewijzigd en is er ten zuiden van het landhuis een retentievijver aangelegd, waar het hemelwater van de aangrenzende kantoorlocatie wordt opgevangen. De vijver maakt deel uit van het landgoed.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090072-0004_0004.jpg"

afbeelding: landhuis "De Eekhof"

Het landgoed wordt tweeledig beheerd. Enerzijds vindt er ecologisch beheer plaats van bossen, landbouwgronden en heidevelden en anderzijds is er sprake van zeer intensief beheer als het gaat om het onderhoud van de bloemborders en het maaien van de gazons. Doordat alle gazons eenzijdig beheerd worden ontstaat er een vrij uniform beeld en is de opbouw van tuin naar park (bos) erg eenduidig. De eigenaar wil de overgang tussen tuin en park versterken door meer contrast te brengen in de indeling van het park: rondom het bestaande landhuis wordt in een brede zone het gras afgeplagd om ruimte te creƫren voor heidevegetatie en natuurontwikkeling. Het veld in het rododendronbos en het veld rond de retentievijver worden als bloemenweide ingericht en tweemaal per jaar gemaaid, de bestaande weilanden blijven ongewijzigd. Door deze maatregelen ontstaat er een genuanceerde opbouw in beheer van de verschillende open velden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090072-0004_0005.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090072-0004_0006.jpg"

afbeeldingen: tuin "De Eekhof"

In het bosgebied tussen het landgoed "De Eekhof" en het Kristalbadgebied staan nog een tweetal woningen, geen landhuis en geen agrarische woningen zijnde en niet behorende tot het landgoed "De Eekhof".