direct naar inhoud van 8.2 Exploitatieplan
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

8.2 Exploitatieplan

Indien blijkt dat de gemeente bij vaststelling van het bestemmingsplan niet volledig kan beschikken over de uit te geven gronden, en er derhalve geen of onvoldoende dekking door middel van uitgifte van gronden mogelijk is zal de gemeente overgaan tot het verhalen van kosten middels toepassing van de instrumenten uit de nieuwe Wro. Hierbij zal gebruikt worden gemaakt van het exploitatieplan (zie Bijlage 21 bij deze Toelichting).

Op moment van ter visie legging van het bestemmingsplan (medio oktober 2009) kan worden geconcludeerd dat de gemeente eigenaar is van het merendeel van de uit te geven gronden. Met slechts enkele eigenaren is (nog) geen exploitatie- of koopovereenkomst gesloten. Hierdoor is het kostenverhaal dus niet volledig gewaarborgd. Aan het onderhavige bestemmingsplan is derhalve een exploitatieplan toegevoegd.


In het exploitatieplan is op de eigendommenkaart aangegeven welke percelen c.q. uitgeefbare gronden nog niet in gemeentelijk bezit zijn. Met de eigenaren van deze gronden werden op het moment van ter visielegging (oktober 2009) gesprekken gevoerd ten behoeve van de aankoop van de gronden door de gemeente. Indien echter niet voor de vaststelling van het bestemmingsplan tot overeenkomst kan worden gekomen zal er door middel van het sluiten van een exploitatieovereenkomst op basis van het exploitatieplan dan wel via de bouwleges tot kostenverhaal worden overgegaan.