direct naar inhoud van 6.6 Planfasering
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

6.6 Planfasering

De aanleg en ontwikkeling van de Usseler Es zal gefaseerd plaatsvinden. Conjunctuur en marktvraag zal het tempo bepalen. De verschillende gezichten binnen het stedenbouwkundig plan bieden uiteenlopende mogelijkheden voor de uitgifte van kavels. Daarom ligt een gefaseerde ontwikkeling op meerdere fronten voor de hand. Zowel de veelzijdigheid van het bedrijvenpark op de bolling, als het zeer specifieke karakter van kleinschalige bedrijfserven in de westkrans, als de potentie van de ligging van kavels in de oostkrans nabij de A35 bieden kansen voor ontwikkeling. Voorafgaand aan ontwikkeling zal aanleg van benodigde infrastructuur plaatsvinden en de daarbijbehorende inrichting van het openbaar gebied. De fasering vindt plaats volgens onderstaande tekening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20070132-0004_0034.png"

Figuur 40: Fasering van de aanleg van het bedrijvenpark Usseler Es