direct naar inhoud van 6.5 Beeldkwaliteitplan
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

6.5 Beeldkwaliteitplan

Ten behoeve van het project is een Beeldkwaliteitplan opgesteld (deel 3 van het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Usseler Es). Dit beeldkwaliteitplan zal als wijziging van de welstandsnota, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hierdoor zullen omgevingsvergunningen op grond van de Woningwet aan dit Beeldkwaliteitplan moeten worden getoetst. (Voor het Beeldkwaliteitplan, zie: Bijlagen bij deze Toelichting, onder "Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan").