direct naar inhoud van 4.1 Verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijk kader
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

4.1 Verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijk kader

Diverse verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijk beleid en regelgeving dienen door de lagere overheden in acht te worden genomen bij de besluitvorming. Door de nationale wetgever dienen deze Europese en andere verdragen in de nationale wetgeving te worden opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en de Europese regels met betrekking tot de luchtkwaliteit en water geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, zoals in de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en in de Wet Luchtkwaliteit (onderdeel van de Wet milieubeheer). De doorwerking van het Verdrag van Valetta (archeologie) is opgenomen in de Monumentenwet.