direct naar inhoud van 1.6 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.6 Aanleiding en doel bestemmingsplan

In maart 1999 werd de beleidsnota “Ondernemen in Enschede, de Toekomstvisie Enschede 2010” door de Raad vastgesteld. Onderdeel van deze beleidsnota vormt de aanwijzing van de Usseler Es (noordelijk deel) tot een alternatieve uitbreidingslocatie ten behoeve van de realisatie van een modern gemengd bedrijventerrein met een omvang, die op dat moment op 80 hectare netto uitgeefbaar werd geraamd.

Bij de vaststelling in juli 2001 van de nota “Enschede biedt ruimte voor de toekomst. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie tot 2015 met een doorkijk tot 2030", werd de aanwijzing van de Usseler Es als te ontwikkelen bedrijventerrein in afwachting van een raadplegend referendum eerst aangehouden. Op 20 november 2001 werd de Usseler Es, met inachtneming van de uitslag van het referendum, definitief als bedrijvenlocatie aangewezen. Dit is in april 2002 bij de definitieve vaststelling van de hiervoor genoemde "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie tot 2015" formeel vastgelegd. In de besluitvorming werd de omvang van het te ontwikkelen bedrijventerrein echter gereduceerd tot maximaal 60 hectare netto uitgeefbaar.

Met de genoemde "Ruimtelijke ontwikkelingsvisie tot 2015" en het College-akkoord 2002-2006 is besloten dat er in 2015 in totaal 120 ha netto ruimte voor modern gemengd bedrijventerrein beschikbaar moet komen, waarvan 60 ha netto in bestaand stedelijk gebied en 60 ha netto in nieuwe uitleggebieden. Daarbij is rekening gehouden met een intensivering van het ruimtegebruik. Uitgangspunt is namelijk, dat op nieuw uit te geven bedrijfsterreinen er minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare worden gerealiseerd.

Op grond van de bovengenoemde doelstellingen en randvoorwaarden is het bestemmingsplan "Usseler Es 2008" opgesteld. Het uitgewerkte plan gaat uit van 58 ha netto uitgeefbaar voor dit bedrijventerrein.