direct naar inhoud van 1.5 Geldende juridische regelingen
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.5 Geldende juridische regelingen

1.5.1 Bestemmingsplannen

Voor het grootste gedeelte van het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan "Usseler Es 2008" gelden momenteel de volgende bestemmingen:

  • 1. Bestemmingsplan "Buitengebied 1996" (vastgesteld d.d. 08-09-1997, goedgekeurd d.d. 07-04-1998), met de van toepassing zijnde herzieningen:
  • 2. "Herziening 1 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996" (verbouwing oude Usselerschool) (vastgesteld d.d. 13-09-1999, goedgekeurd d.d. 14-12-1999);
  • 3. "Herziening 2 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996" (Boxerclub Kringgroep Twente, terrein aan de Usselerrondweg) (vastgesteld d.d. 20 maart 2000, goedgekeurd d.d. 11 juli 2000);
  • 4. "Herziening 7 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996" (Op- en afrit Rijksweg 35 t.b.v. het openbaar vervoer) (vastgesteld d.d. 22-05-2001, goedgekeurd d.d. 28-08-2001);
  • 5. "Herziening 32 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996" (Reparatieherziening n.a.v. uitspraak Raad van State d.d. 24-10-2001) (vastgesteld d.d. 18 juli 2005, goedgekeurd d.d. 14-02-2006);
  • 6. "Herziening 38 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996" (Herziening van de voorschriften n.a.v. het Toetsingskader).


Voor een aantal kleine gebieden binnen het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:

  • 7. Bestemmingsplan "Buitengebied 1980 (Herz. 110)" (vastgesteld d.d. 24-01-1994, goedgekeurd d.d. 16.05.1994);
  • 8. Bestemmingsplan "Westelijke Invalsweg I" (vastgesteld d.d. 08-10-1973, goedgekeurd d.d. 23-12-1974);
  • 9. Bestemmingsplan "Bedrijvenpark Josink Es" (vastgesteld d.d. 20-11-2000, goedgekeurd d.d. 26-06-2001).

1.5.2 Voorbereidingsbesluiten

Binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Usseler Es geldt momenteel het volgende voorbereidingsbesluit:

1. "Voorbereidingsbesluit Usseler Es 2008" (vastgesteld d.d. 15 december 2008, van kracht

met ingang van d.d. 19 december 2008). Dit voorbereidingsbesluit geldt tot en met 18

december 2009.