direct naar inhoud van 1.4 Ligging en begrenzing van het plangebied
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.4 Ligging en begrenzing van het plangebied

Het gebied van dit bestemmingsplan "Usseler Es 2008" is gelegen tussen de A35, de Westerval en de Usselerrondweg. Het gebied wordt aan alle zijden omsloten door infrastructuur. Deze infrastructuur valt overigens grotendeels buiten het plangebied. De Usselerrondweg is wel meegenomen in het bestemmingsplan, met het huidige profiel, met als enige wijziging de ingrepen, die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen Josink Es en Usseler Es. Aan de zuidzijde vormt de rijksweg A35 de begrenzing van het bestemmingsplangebied. De noordwestelijke begrenzing wordt gevormd door de Westerval. De Usselerrondweg vormt de noordoostelijke begrenzing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20070132-0004_0001.png"

Figuur 1: Situering van het plangebied

Gezien de volgende uitgangspunten is besloten om het gehele gebied, gelegen tussen de A35, de Westerval en de Usselerrondweg, als plangebied te beschouwen:

  • voor het afkoppelen van hemelwater van het bedrijventerrein naar de randen van het plangebied is ruimte in de niet te ontwikkelen deelgebieden nodig;
  • ter behoud van de ruimtelijke structuur van het gehele plangebied is het wenselijk investeringen te verrichten in de niet voor het bedrijventerrein noodzakelijke delen van het plangebied, dit gericht op een duurzaam ruimtelijk behoud van met name de westkrans (verbeteren infrastructuur en groenstructuur);
  • er zijn gronden verworven verspreid door het gehele plangebied en de bedrijfsbestemmingen “Bedrijventerrein” en "Bedrijf" zijn slechts aan dat deel van het plangebied toegekend, waar dat conform het stedenbouwkundige plan noodzakelijk is. Aan het overige gebied worden nadere bestemmingen gegeven.

In het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt een klein gebied,dat aan de zuidoostzijde van de Usselerrondweg is gelegen, meegenomen in het bestemmingsplan. Dit, omdat dit gebiedje anders een "witte vlek" zou worden tussen diverse bestemmingsplannen in. Dit gebiedje behoudt een agrarische bestemming middels de bestemming "Agrarisch - Stadsrandzone".

Naast het basisprogramma van circa 58 hectare netto uitgeefbaar terrein, wordt er ook openbaar gebied, ten behoeve van het bedrijventerrein ontwikkeld. Verder wordt verspreide bebouwing in het plangebied zoveel mogelijk volgens het huidige gebruik bestemd. In totaal zal er maximaal circa 90 hectare bruto worden ontwikkeld. Het gebied is circa 155 ha groot. De bolling bestaat uit circa 55 ha, de westkrans uit circa 64 ha en de oostkrans uit circa 36 ha.