direct naar inhoud van 1.2 Opzet bestemmingsplan
Plan: Usseler Es 2008
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20070132-0004

1.2 Opzet bestemmingsplan

Voor het bestemmingsplan "Usseler Es 2008" is gekozen voor een planvorm als een eindplan, waarbij de bestemmingen zodanig gedetailleerd zijn weergegeven, dat niet van een globaal eindplan kan worden gesproken. Er is sprake van een gedetailleerd eindplan, waarbij echter de mate van gedetailleerdheid zoveel mogelijk is beperkt. Hiermee kan binnen randvoorwaarden, zoals die onder meer worden weergegeven in de bouwregels - mede met behulp van het Beeldkwaliteitplan - het voorgestane beeld worden bereikt, en gehandhaafd. In het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van flexibiliteitsbepalingen, zodat zo flexibel mogelijk kan worden ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen, die met het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt (afwijkings- / wijzigingsbevoegdheden).